מחשבה תחילה- יוגב איבגי

כניסה למערכת הניהול

האמיץ מכונה פזיז בפני הפחדן

~ אריסטו ~